JEWELLERY

NECKLACES

EARRINGS

RINGS

BROOCHES

BRACELET

HOME & LIFESTYLE

ZODIAC

SCULPTURE

AUSPICIOUS DECOR

GIFTS

FOR HER

FOR HIM

FOR HOME

BIRTHDAY

OCCASIONS

BUSINESS GIFTS

OUR STORY

HUMBLE BEGINNINGS

PLATING PROCESS

THE WAY WE WORK

CORPORATE GIFTS
NEW ARRIVALS
TIẾNG VIỆT

Frequently Asked Questions - 4. Cancellation, Replacement And Return Information

2 Sản phẩm

trên mỗi trang
Q. Tôi có thể hủy đơn hàng của mình không?
A. RISIS xin cáo lỗi rằng sau khi các đơn hàng đã đặt thành công thì việc hủy đơn hàng sẽ không được chấp nhận.
Q. Tôi nhận một món hàng bị sai khuyết/bị lỗi. Tôi cần phải làm gì?
A. Tại RISIS, việc cung cấp đồng nhất các sản phẩm có chất lượng là một trong những giá trị cốt lõi của tôi. Nếu bạn phát hiện ra một lỗi hay khuyết điểm nào trong sản phẩm của chúng tôi khi bạn nhận được hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay và gửi cho chúng tôi số và chi tiết của đơn hàng của bạn cũng như các bức ảnh rõ ràng về lỗi và chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc.

2 Sản phẩm

trên mỗi trang